Deutsch English
Du er her: Hjem > Rådgivning > Syn og Skøn

 

Syn og Skøn

 Paragraffer 2.jpg

Er du blevet part i en tvist omkring et erhvervs-køretøj, hvor det kniber med at finde en fornuftig løsning på problemerne? Så kan et Syn og Skøn hurtigt og effektivt klarlægge den tekniske baggrund for tvisten og dermed bidrage til en rimelig løsning for alle parter.

 

AutoConsult har gennem de seneste 10 år tilbudt teknisk rådgivning omkring stort set alle typer køretøjer. Det har givet os stor indsigt i den tekniske udvikling, som i de senere år er gået i retning af større specialisering og mere individuelle løsninger. De nye muligheder for at effektivisere og skræddersy køretøjer til specifikke opgaver øger dog risikoen for, at kunder og leverandører går forkert af hinanden, hvis der ikke er styr på specifikationer og kvalitet.

 

Ofte er der flere leverandører involveret i specificering, opbygning og levering af et erhvervskøretøj. Hvis der opstår tvister omkring køretøjets egenskaber eller funktionalitet, kan det være svært for parterne at blive enige om, hvad der eventuelt er årsag til problemerne. Her tilbyder AutoConsult som neutral part at kortlægge de ofte komplekse problemstillinger bag tvisten ved at udføre Syn og Skøn.

 

Hvem kan rekvirere Syn og Skøn?

Syn og Skøn kan udføres efter ønske fra kunde, forhandler, importør eller tvistens øvrige parter. Syn og Skøn kan også rekvireres af retten i forbindelse med en retssag. Uanset om Syn og Skøn udføres udenretsligt eller i forbindelse med en retssag, udarbejdes der en Skønserklæring omkring de tekniske forhold på køretøjet, opbygningen, funktionaliteten eller hvad tvisten ellers drejer sig om. Syn og Skøn kan både udføres i forsøget på at finde en udenretslig afgørelse eller til brug ved en retssag.

 AutoConsult

Syn og Skøn uden retssag:

Skønserklæringen er udarbejdet af en neutral part i tvisten og kan derfor danne grundlag for en konstruktiv dialog mellem parterne, så tvisten kan løses ved et forlig uden en fordyrende og forsinkende retssag.

 

Syn og Skøn ved retssag:

Skønserklæringen kan indgå som et teknisk bevis i en retssag på linje med andre beviser, hvorefter retten træffer en juridisk afgørelse på det foreliggende grundlag.

 

 

 

Baggrund:

AutoConsult tilbyder Syn og Skøn i sager om stort set alle typer erhvervskøretøjer. Baggrunden er mange års erfaring med teknisk dokumentation omkring alt fra motorcykler og personbiler over varevogne til lastbiler og blokvogne. Det giver os et godt fundament for at udføre Syn og Skøn, uanset om det drejer sig om specialopbyggede blokvognstrækkere, kranopbygninger, montering af træk, indretning af en varebil eller eftermontering af ekstra aksler på en lastbil.

 

Kvalificerede medarbejdere:Byggesag.JPG

AutoConsults Syn og Skøn-medarbejdere er alle ingeniører, der har den fornødne tekniske indsigt og erfaring samt gennemført den relevante uddannelse inden for Syn og Skøn og kan derfor udpeges til skønsmænd i automobiltekniske sager.

 

Fakta om Syn og Skøn

Syn og skøn blev oprindeligt anvendt ved afgørelse af tekniske og økonomiske tvister inden for byggeriet, men syn og skøn anvendes nu også i stort omfang på det automobiltekniske område. Ved Syn og Skøn udarbejder skønsmanden en skriftlig Skønserklæring. Kravet til skønsmanden er bl.a., at han eller hun skal have tilstrækkelig teknisk og faglig indsigt til at vurdere sagen efter reglerne for Syn og Skøn. Skønsmanden skal være habil, dvs. være upartisk i sagen. Skønsmanden skal så klart og tydeligt som muligt afgive svar og vurderinger i Skønserklæringen, der er et bevis i sagen og derfor ikke har karakter af en afgørelse.

 

Anmodning om Syn og Skøn

Ved anmodning om Syn og Skøn, anbefaler vi, at anvende Danmarks Domstoles blanket.Download.png

Denne kan anvendes ved såvel indenretsligt som udenretsligt syn og skøn.